Om werkgevers sneller en beter tegemoet te komen op financieel gebied in tijden van het corona-virus is de nieuwe Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. Directe plaatsvervanger van de regeling Werktijdverkorting (wtv) en redder in nood voor werkgevers in deze tijd van onzekerheid.

Waarom is de NOW geïntroduceerd?

Het corona-virus komt als een grote klap voor de economie van Nederland. Personeel moet preventief thuis blijven of vanuit huis werken en andere bedrijven staan simpelweg helemaal stil. Dit zie je natuurlijk terug in een dalende omzet. Het gevaar hiervan is dat personeel op een gegeven moment ook niet meer betaald kan worden. Om deze reden heeft de overheid besloten om per direct de regeling Werktijdverkorting (wtv) te schrappen en hiervoor in de plaats een speciale, tijdelijke regeling te zetten, namelijk de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud. Deze nieuwe regeling zorgt ervoor dat werkgevers hun personeel kunnen blijven betalen in deze onzekere tijd.

Wat houdt de NOW precies in?

De NOW is eigenlijk een regeling Werktijdverkorting ‘2.0’. Waar de wtv in moeilijke tijden werkgevers een tegemoetkoming van maximaal 70 procent van de loonsom gaf, komt de nieuwe NOW-regeling met een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom. Als je vanaf 1 maart 2020 een omzetverlies lijdt van 20 procent of meer, heb je als werkgever recht op deze regeling. De UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt dan berekend wat de werkelijke omzetdaling is geweest en eventuele verschillen verrekend.

Rekenvoorbeelden

Hieronder wat voorbeelden om te berekenen waar je maximaal recht op hebt:

  • Als je een omzetdaling van 100% hebt, heb je recht op een tegemoetkoming van 90% van de loonsom. Het UWV verstrekt je een voorschot van 80% van de loonsom.
  • Als je een omzetdaling van 50% hebt, heb je recht op een tegemoetkoming van 45% van de loonsom. Het UWV verstrekt je een voorschot van 40%.

Hoe vraag je de NOW aan?

Het UWV heeft met spoed een digitaal loket opgezet om de aanvragen in orde te kunnen maken. De periode waarover je een tegemoetkoming kan ontvangen, hangt niet af van de datum waarop het loket of de website gelanceerd worden. Al het omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor de regeling, dus met terugwerkende kracht.

Vraag hier de NOW-regeling aan: Link naar noodloket UWV.

Hoe zit de NOW voor werknemers?

De aanvraag voor de NOW-regeling wordt door de werkgever gedaan. Werknemers hoeven hiervoor geen handelingen te verrichten. Het loon wordt zoals normaal gewoon doorbetaald en er worden geen WW-rechten verbruikt.

Ik heb onlangs Werktijdverkorting (wtv) aangevraagd. Hoe zit dit?

Als je in het verleden wtv hebt aangevraagd, maar hier nog geen bericht over ontvangen hebt, is het nog even afwachten. Je aanvraag wordt gezien als een aanvraag voor de nieuwe NOW-regeling. Wel zul je nog bericht ontvangen om het UWV te voorzien van aanvullende informatie.

Heb je vragen over de nieuwe NOW-regeling?

Laat deze dan hieronder achter in de opmerkingen.

Pascal Vromans

Pascal Vromans

Als manusje van alles krijg ik er veel energie van om je op een ruim aantal gebieden van dienst te zijn, naast mijn kernwerkzaamheden om het bedrijf goed draaiende te houden.

Binnenkort kopje koffie of thee doen?

☎️  0497-556493
📩  pascal.vromans@blpbv.nl

Open chat
1
Kunnen we je ergens bij helpen?
Hey, kan ik je ergens mee helpen?