Het belang van een geldige en juiste modelovereenkomst

Sinds mei 2016 is de Verklaring arbeidsrelatie vervangen door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna DBA). Hiermee kunnen opdrachtgevers via een goedgekeurde modelovereenkomst zekerheid krijgen over werken met een opdrachtnemer die buiten loondienst werkzaamheden verricht. In dit artikel beantwoord ik de belangrijkste vragen over deze modelovereenkomsten.

In dit artikel

Onderstaand een overzicht van de verschillende onderdelen die aan bod komen in dit artikel. Druk op de verschillende regels om direct naar het specifieke onderdeel te navigeren.

Wat gebeurt er als er geen modelovereenkomst is?

Zonder modelovereenkomst loopt u het risico dat er wordt besloten dat de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer een dienstverband is, en de opdrachtnemer dus in loondienst is. Wanneer dit wordt vastgesteld had de opdrachtgever loonheffing en werkgeverspremies af moeten dragen over de vergoeding. Dit zal dan ook alsnog met terugwerkende kracht gedaan moeten worden.

Hoe bepaal ik of er sprake is van loondienst?

Bij het bepalen of er sprake is van loondienst zijn drie kenmerken leidend, namelijk werkgeversgezag, persoonlijke arbeid en beloning. Indien aan alle drie de kenmerken wordt voldaan is er sprake van loondienst. Wanneer een of meer kenmerken ontbreken is daarvan geen sprake, in dat geval is het als opdrachtgever verstandig dit door een modelovereenkomst DBA vast te leggen.

Hoe lang zijn modelovereenkomsten geldig?

Op de website van de Belastingdienst staan verschillende goedgekeurde modelovereenkomsten gepubliceerd voor verschillende sectoren en werkzaamheden. De geldigheidduur van de modelovereenkomst is in beginsel vijf jaar. Indien u de overeenkomst dus langer dan vijf jaar geleden hebt ingediend zal de overeenkomst verwijderd worden van de website van de Belastingdienst. De overige overeenkomsten worden zes maanden na de geldigheiddatum verwijderd. Indien uw modelovereenkomst een ingangsdatum heeft van 1 juni 2018, is deze dus geldig tot 31 mei 2023 en zal deze op 1 november 2023 verwijderd worden van de website.

Hoe verleng ik een modelovereenkomst?

Om na 5 jaar nog steeds uitgesloten te zijn van de kans op vaststelling loondienstverband zal dus verlenging van de overeenkomst aangevraagd moeten worden. Dit kan ook nog als de overeenkomst al is verwijderd. Het verlengen van de overeenkomst kan door de aanvrager van de overeenkomst worden gedaan door een verlengingsverzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Na het verzoek om verlenging zal binnen twee weken een ontvangstbevestiging worden gestuurd en de beoordeling van het verzoek kan tot acht weken duren.

Waarom is er handhaving van kracht?

Momenteel is er handhavingsmoratorium van kracht omdat handhaving van de wet niet mogelijk was. Dit zou vóór 2025 opgelost moeten zijn volgens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanaf dat moment moet de wet dus duidelijk zijn, zodat opdrachtgevers en opdrachtnemers meer zekerheid hebben en voor de Belastingdienst het houden van toezicht mogelijk is.

Wat kan BLP administratiekantoor voor u betekenen?

Wilt u het uitzoek- en regelwerk liever uitbesteden aan een externe partner? Dat kan! BLP administratiekantoor helpt u hier graag bij. Wij bekijken uw situatie en zoeken uit of het nodig voor u is om gebruik te maken van bepaalde modelovereenkomsten en kunnen deze voor u  aanvragen. Ook kunt u hier uiteraard uitsluitend advies over inwinnen.

Plan gerust een adviesgesprek in of neem rechtstreeks contact op met ons kantoor indien u gebruik wil maken van onze dienstverlening. We helpen u graag verder met uw vraagstuk.

Arlette Das

Arlette Das

Na afgestudeerd te zijn op Fiscaal Recht & Economie, voorzie ik nu graag ondernemers en particulieren van gedegen advies over diverse belastingzaken.

Binnenkort kopje koffie of thee doen?

☎️  0497-556493
📩  arlette.das@blpbv.nl

Open chat
1
Kunnen we je ergens bij helpen?
Hey, kan ik je ergens mee helpen?