De jubelton in 2023: alsnog gebruiken

Vanaf 2023 wordt de verhoogde vrijstelling om te schenken ten behoeve van de eigen woning afgeschaft. Deze vrijstelling wordt in de volksmond ook wel de jubelton genoemd. Er zijn manieren om de mogelijkheid om het bedrag te schenken wat op te rekken, zodat je in 2023 nog wel kunt schenken met dezelfde voordelen. In dit blog vertel ik je wat deze manieren zijn en wat de jubelton inhoudt (voor 2023).

In dit artikel

Onderstaand een overzicht van de verschillende onderdelen die aan bod komen in dit artikel. Druk op de verschillende regels om direct naar het specifieke onderdeel te navigeren.

Wat houdt de jubelton in?

Onder de wetgeving die op dit moment van toepassing is op de jubelton geldt een verhoogde vrijstelling van € 106.671. Om deze schenking belastingvrij te mogen ontvangen moet de ontvanger aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn;
  • De volledige schenking moet binnen drie kalenderjaren aan de eigen woning zijn besteed.

De kosten voor eigen woning

Onder besteding aan de woning worden onderstaande kosten verstaan:

  • Een eigen woning kopen, verbouwen of onderhouden;
  • De hypotheek of restschuld van een eigen woning aflossen;
  • De rechten van erfpacht, opstal of beklemming van een eigen woning afkopen;
  • Bouwtermijnen van een woning in aanbouw betalen.

Overige bijkomende kosten

De vrijstelling van de jubelton geldt niet voor de volgende bijkomende kosten:

  • Taxatie-, notaris- en bemiddelingskosten;
  • Nationale hypotheek garantie (NHG);
  • Boeterente;
  • Bouwrente.

Bedrag na de termijn niet volledig besteed aan eigen woning?

Indien na de termijn niet het gehele bedrag van de jubelton aan de eigen woning is besteed, is er alsnog schenkbelasting verschuldigd over het bedrag dat niet aan de eigen woning besteed is.

Liever de partner uitsluiten van de schenking?

Indien de persoon waaraan geschonken wordt een partner heeft en het is gewenst dat de partner bij scheiding geen recht heeft op het in de woning geïnvesteerde bedrag, kan er een schenkingsovereenkomst met uitsluitingsclausule worden opgesteld. Hiermee zorg je ervoor dat de partner geen voordeel behaald uit het geschonken bedrag. Deze overeenkomst kan je zelf opmaken en ondertekenen voorafgaand aan de schenking. BLP administratiekantoor kan dit voor je verzorgen.

Geleidelijke afschaffing jubelton vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 vervalt de verhoogde vrijstelling van de jubelton ter hoogte van € 106.671. In 2023 is het nog mogelijk om € 28.947 te schenken volgens deze regeling voordat de jubelton geheel vervalt in 2024.

Ouder-kind vrijstelling

Naast de jubelton is er ook nog de eenmalige verhoogde vrijstelling om als ouder(s) aan kinderen te kunnen schenken. Dit is de ouder-kind vrijstelling. Hieraan zit geen bestedingseis, maar de leeftijdseis van 18 tot 40 jaar die bij de jubelton van toepassing is geldt hierbij wél. De verhoogde ouder-kind vrijstelling bedraagt € 27.231 in 2022 en is in 2023 gelijk aan de hoogte van de jubelton.

Spreiding van je schenking

Een andere mogelijkheid om het grootste deel van het bedrag van de jubelton toch te kunnen schenken in 2023 is de spreidingmogelijkheid. Hiervoor moet minimaal één euro meer geschonken worden dan de jaarlijks toegestane vrijstelling in 2022. Bij een ouder-kindrelatie is dit minstens € 5.678 en voor alle overige schenkingsrelaties is dit € 2.275. De schenking van dit bedrag moet in een aangifte schenkbelasting worden aangegeven. In deze aangifte vermeld je dat gebruik gemaakt wordt van de jubeltonregeling.

Besteed het bedrag vóór 31 december 2024 aan eigen huis

Aangezien het eerste deel van het bedrag in 2022 wordt geschonken telt dat jaar al mee voor de hierboven genoemde 3 kalenderjaren. Daarom zal vóór 31 december 2024 het gehele ontvangen bedrag aan de eigen woning besteed moeten zijn.

Verstrek een lening

Naast bovenstaande mogelijkheden is er nog een alternatief om een kind te helpen met de financiering van een woning. Niet in de vorm van een schenking, maar een lening. Hierbij moet het bedrag uiteindelijk wél worden terugbetaald, maar kan de gehele (of een deel van de) rente worden terug geschonken.

Jubelton schenken zonder jubelton. Hoe dan?

Stel, je wil een bedrag ter hoogte van de jubelton schenken (€ 106.671). Doordat de jubelton zelf afgeschaft is, verstrek je een lening ter hoogte van hetzelfde bedrag aan je kind. Om de rente af te kunnen trekken moet de lening minimaal een annuïtaire aflossing hebben waarbij de lening binnen 30 jaar wordt afgelost. Daarnaast moet de rente gelijk zijn aan de rente die bij een bank betaald zou moeten worden. Laten we zeggen dat dit 5% is. Dan is er zonder rekening te houden met aflossing in het eerste jaar € 5.334 aan rente verschuldigd. Dit bedrag schenk je geheel terug en daarnaast zou je nog wat extra kunnen schenken zonder de ouder-kind vrijstelling van € 5.677 te overschrijden.

Wil je meer informatie over één of meerdere onderwerpen?

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen of wens je meer informatie met betrekking tot (de afschaffing van) de jubelton? Neem dan gerust contact met ons op door je gegevens achter te laten via de website of door direct een adviesgesprek aan te vragen. Onze adviseurs staan voor je klaar en helpen je graag verder.

Arlette Das

Arlette Das

Na afgestudeerd te zijn op Fiscaal Recht & Economie, voorzie ik nu graag ondernemers en particulieren van gedegen advies over diverse belastingzaken.

Binnenkort kopje koffie of thee doen?

☎️  0497-556493
📩  arlette.das@blpbv.nl

Open chat
1
Kunnen we je ergens bij helpen?
Hey, kan ik je ergens mee helpen?