Flinke stijging minimumloon in 2023

Er is in 2023 sprake van een flinke stijging van het minimumloon. Voor het eerst sinds 1969 voert het kabinet een extra verhoging door, namelijk van 8,05%. Maar wat houdt het minimumloon nu precies in? Waar moet je je als werkgever allemaal aan houden en wat zijn de gevolgen als je dit niet doet? In dit blog geef ik antwoord op deze vragen.

Wat houdt het minimumloon in?

Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het loon wat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Voor jeugdige werknemers geldt het minimumjeugdloon. Voor BBL’ers geldt er weer een ander minimumloon. Het minimumloon is een brutoloon. De werkgever trekt hier nog belasting en premies vanaf. De werkgever betaalt het nettoloon op de bankrekening van de werknemer. Daarbovenop komen eventuele toeslagen, zoals overwerkuren, vakantietoeslag (8%) en winstuitkeringen. Het vakantiegeld wordt opgebouwd vanuit het brutoloon.

Minimumloon flink omhoog vanaf 1 januari 2023

Het kabinet wil ervoor zorgen dat werken loont. Het kabinet voert daarom voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van 8,05% bovenop de halfjaarlijkse aanpassing van het minimumloon. Deze stijgt hierdoor op 1 januari 2023 bij een volledig dienstverband van € 1756,20 naar € 1934,40 bruto per maand.

Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals de AOW, bijstand en de Wajong stijgen automatisch mee. Voor meer informatie hierover, lees dan ook dit artikel van de Rijksoverheid.

Cao-lonen zullen naar verwachting ook flink stijgen in 2023

Als je onder een cao valt, zul je de lonen moeten volgen die in de cao staan waar jouw organisatie onder valt. Het kan dus zijn dat het minimumloon daar meer is dan hieronder in de tabellen te zien is. Als je onder een cao valt, ben je verplicht deze te volgen.

Bedragen minimumloon 2023

In de tabel hieronder vind je overzichtelijk de minimumbedragen terug voor het wettelijk minimum(jeugd)loon vanaf 1 januari 2023. Alle bedragen zijn bruto.

LeeftijdPer maandPer weekPer dagPer uur
21 jaar en ouder€ 1.934,40€ 446,40€ 89,28€ 11,16
20 jaar€ 1.547,50€ 357,10€ 71,42€ 8,93
19 jaar€ 1.160,65€ 267,85€ 53,57€ 6,70
18 jaar€ 967,20€ 223,20€ 44,64€ 5,58
17 jaar€ 764,10€ 176,35€ 35,27€ 4,41
16 jaar€ 667,35€ 154,00€ 30,80€ 3,85
15 jaar€ 580,30€ 133,90€ 26,78€ 3,35
13 - 14 jaarGeen wettelijk minimumloon

Bedragen minimumloon 2023 BBL

In de tabel hieronder vind je overzichtelijk de minimumbedragen terug voor het wettelijk minimumloon BBL vanaf 1 januari 2023. Alle bedragen zijn bruto.

LeeftijdPer maandPer weekPer dag
20 jaar (BBL)€ 1.189,65€ 274,55€ 54,91
19 jaar (BBL)€ 1.015,55€ 234,35€ 46,87
18 jaar (BBL)€ 880,15€ 203,10€ 40,62

Bedragen minimumloon 2023 per uur

De bedragen in de tabel hieronder zijn berekend naar aanleiding van de tabel van het minimumloon per maand.

LeeftijdBij 36 uurBij 38 uurBij 40 uur
Uurloon 21 jaar en ouder€ 12,40€ 11,75€ 11,16
Uurloon 20 jaar€ 9,92€ 9,40€ 8,93
Uurloon 19 jaar€ 7,45€ 7,05€ 6,70
Uurloon 18 jaar€ 6,20€ 5,88€ 5,58
Uurloon 17 jaar€ 4,90€ 4,65€ 4,41
Uurloon 16 jaar€ 4,28€ 4,06€ 3,85
Uurloon 15 jaar€ 3,72€ 3,53€ 3,35

Plannen voor het invoeren van het wettelijk minimumuurloon

Op dit moment is er nog geen wettelijk minimumuurloon. In de huidige situatie deelt de werkgever het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is (meestal 36 of 40 uur). Het kabinet heeft plannen voor het invoeren van een minimumuurloon op basis van de 36-urige werkweek. De reden voor de plannen voor het invoeren van het minimumuurloon is onder andere dat door deze maatregelen het kabinet werken lonender wil maken en de armoede wil verkleinen.

Hoe bepaal je het juiste loon?

Het bepalen van het juiste loon is zeer belangrijk, vooral met de huidige arbeidsmarkt en de toenemende inflatie. Door deze ontwikkelingen stijgen in veel branches de salarissen.

Als bedrijf kun je niet achterblijven en ouderwetse lonen bieden. Een goed salaris is een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. Het kan zelfs de oplossing zijn voor een hoog personeelsverloop.

Hou je aan het minimumloon

Het houden aan het minimumloon is een plicht voor alle werkgevers in Nederland. Ook werknemers met een flexibel contract, zoals een nulurencontract of min-maxcontract hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor eventueel personeel uit het buitenland.

Het minimumloon wordt ieder half jaar aangepast, zorg er dus voor dat je de ontwikkelingen volgt en dat je dit op tijd aanpast in je salarisadministratie. Op deze manier zorg je ervoor dat je te allen tijde aan de wetgeving voldoet.

Wat als ik me niet aan het wettelijk minimumloon hou?

Als je minder dan het minimumloon betaalt, noemen ze dat onderbetaling of uitbuiting. De Arbeidsinspectie kan een controle uitvoeren en hier een flinke boete voor geven. Zorg er dus altijd voor dat je minimaal het minimumloon aanhoudt, of als je onder een cao valt, dat je dan de lonen in de cao aanhoudt.

Zeker weten of jij aan de wettelijke regels voldoet?

Zorg ervoor dat je de wettelijke regels volgt om goed werkgeverschap te tonen en niet in de problemen te komen met de Arbeidsinspectie. Wil je zeker weten dat jij hieraan voldoet? Plan dan gerust een adviesgesprek met me in, dan kijk ik graag met je mee!

Beau Sengers

Beau Sengers

Graag hou ik me bezig met alle ins en outs van HRM en salarisadministratie. Advies geven aan zowel werkgevers als werknemers geeft me veel energie.

Binnenkort kopje koffie of thee doen?

☎️  0497-556493
📩  beau.sengers@blpbv.nl

Open chat
1
Kunnen we je ergens bij helpen?
Hey, kan ik je ergens mee helpen?