Cao bouw en infra 2023

Werkgevers hebben samen met de vakbonden op maandag 13 juni 2022 een onderhandelingsakkoord bereikt voor werknemers die vallen onder de cao Bouw & Infra. Het gaat om ruim 110.000 werknemers. De cao gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2023. De cao geldt voor een jaar.

Hoogste loonsverhoging ooit in 2023 voor cao Bouw en Infra

Het wordt de hoogste loonsverhoging ooit in deze cao, namelijk twee keer 2,5 procent in één jaar tijd. Vanuit werkgevers en vakbonden was het de wens en noodzaak om duidelijkheid en zekerheid te bieden. Het is op dit moment voor zowel werkgevers als werknemers in de bouw een onrustige periode. Dit komt door de woningbouwopgave, de energietransitie en de arbeidsmarktkrapte. Deze uitdagingen hebben er echter wel voor gezorgd dat er op zeer korte termijn een akkoord gesloten kon worden om de lonen te verhogen.

Dat de loonsverhoging de hoogste ooit is, komt niet onverwacht. De cao doet dit om er voor te zorgen dat werknemers hun hoofd boven het water kunnen houden, de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan en goed personeel te behouden.

Ondanks uitdagingen nog steeds zeer aantrekkelijke sector

Ondanks de uitdagingen waarmee deze sector te maken krijgt, laat de cao bouw en infra 2023 wel zien dat het nog steeds een zeer aantrekkelijke sector is, en blijft, om in te werken. Er is een degelijk salaris, de pensioenen zijn zeer goed geregeld, de reiskosten worden betaald door de werkgever en je bouwt extra vrije dagen op. Daarnaast bouw je in deze cao, via je werkgever, ook een saldo voor duurzame inzetbaarheid op via het tijdspaarfonds. Daarover zo meteen meer.

Vanaf wanneer gaan de verhogingen in?

Vanaf 1 januari 2023 begint de cao bouw en infra met een loonsverhoging van 2,5 procent en op 1 juli 2023 volgt de tweede loonsverhoging van nogmaals 2,5 procent. De loonstijging zorgt voor duidelijkheid bij werknemers en werkgevers in deze onzekere tijd met een hoge inflatie en verminderde koopkracht.

UTA-personeel

UTA-personeel staat voor Uitvoerend Technisch Administratief personeel. Het gaat hier dan met name over projectleiders, planners, secretariaat, etc. De cao bouw & infra heeft alle functies onderverdeeld in deze twee groepen. Voor bouwplaats werknemers gelden andere arbeidsvoorwaarden dan voor UTA-werknemers. Er zijn afwijkende voorwaarden zoals loon, overwerk, vakantie en roostervrije dagen.

In 2023 onderzoek naar positie UTA-personeel

In 2023 zal de positie van UTA-personeel onderzocht worden. Dit wordt gedaan met het doel om ook deze werknemers fit en gezond te houden, nieuwe aanwas binnen te krijgen én te behouden.

Werknemers fit en gezond houden

Om werknemers fit en gezond te houden, worden diverse aspecten onderzocht. Hierbij kun je denken aan: arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden, maar bijvoorbeeld ook reiskosten. Het streven is dat niet alleen de arbeidsvoorwaarden op de bouwplaats zeer goed zijn, maar ook om die van het UTA-personeel aantrekkelijker te maken.

Tijdspaarfonds

In de cao van bouw & infra staan voorwaarden die te maken hebben met het tijdspaarfonds. Als werkgever in de bouw stort je voor je werknemers elke maand geld in het tijdspaarfonds. Dit noemen ze het individuele budget. Dit budget bestaat uit drie componenten: dagen, vakantietoeslag en duurzame inzetbaarheid.

Het tijdspaarfonds is verplicht voor bouwplaats werknemers. Het UTA-personeel heeft de keuze of ze hieraan willen deelnemen of niet.

Toelichting op de drie componenten

Roostervrije dagen en kortverzuimdagen vallen in het component dagen. De gebruikelijke 8 procent vakantietoeslag waarop iedere werknemer recht heeft valt onder vakantietoeslag en onder duurzame inzetbaarheid valt bijvoorbeeld: vervallen scholingsdagen, de afbouw voor seniorendagen en de vermindering van de cao-fondsen. Als werknemer kan alleen jij bij deze “spaarrekening”.

Voordelen van het tijdspaarfonds

Bij het individuele budget kun je er bijvoorbeeld ook voor kiezen de overwerkuren uit te laten betalen of deze op te sparen, zodat je een ander moment extra vrije uren kunt opnemen. Een voordeel voor de werkgever is dat je de werknemer op meer productiedagen kunt inzetten dan gepland als de werknemer er bijvoorbeeld voor kiest om dagen niet als vrije tijd op te nemen, maar zo uit wil laten betalen. Op deze manier geeft de cao bouw & infra veelzijdige mogelijkheden aan het personeel dat in deze sector werkt. Veel jongeren vinden het bijvoorbeeld fijn dat zij wat extra uren kunnen maken of een dag extra verlof op kunnen nemen.

Wil je meer weten? Plan een adviesgesprek!

Wil je als werkgever meer weten over wat er voor jou wijzigt in de cao bouw en infra 2023? Plan dan gerust een adviesgesprek met me in via het websiteformulier. Uiteraard zijn we ook telefonisch bereikbaar via 0497-556493 of per mail via info@blpbv.nl.

Beau Sengers

Beau Sengers

Graag hou ik me bezig met alle ins en outs van HRM en salarisadministratie. Advies geven aan zowel werkgevers als werknemers geeft me veel energie.

Binnenkort kopje koffie of thee doen?

☎️  0497-556493
📩  info@blpbv.nl

Open chat
1
Kunnen we je ergens bij helpen?
Hey, kan ik je ergens mee helpen?