Kunt u uw belastingschuld door de coronamaatregelen nog niet betalen?

Van 2020 tot en met mei 2022 heeft iedereen in Nederland te maken gehad met coronamaatregelen. Veel ondernemers werden hierdoor belemmerd tot het verrichten van hun activiteiten, waardoor ze in de financiële problemen gekomen zijn. Voor deze ondernemers heeft de Belastingdienst de mogelijkheid gegeven tot bijzonder uitstel van betaling van belastingen. Dit uitstel was aan te vragen tot en met maart 2022. Indien gebruik is gemaakt van deze regeling is vanaf 1 oktober 2022 de aflossing van de belastingschulden gestart. Echter zijn er als gevolg van de zware tijd met coronamaatregelen veel ondernemers die hun schuld nu nog niet kunnen afbetalen. Voor die ondernemers heeft de Belastingdienst hun beleid voor minnelijke sanering versoepeld. In dit blog vertel ik hier meer over en leg ik u uit wat u kunt doen als u op dit moment de openstaande schulden nog niet (helemaal) kunt aflossen.

In dit artikel

Onderstaand een overzicht van de verschillende onderdelen die aan bod komen in dit artikel. Druk op de verschillende regels om direct naar het specifieke onderdeel te navigeren.

Wanneer moet ik mijn belastingschuld betalen?

De termijn om de belastingschuld te betalen is 5 jaar, dus tot 1 oktober 2027. De schuld zou dus in 60 maandelijkse termijnen betaald kunnen worden. De invorderingsrente tot 30 juni 2022 is 0,01% terwijl het gebruikelijke rentetarief op 4% ligt. Om betaling van de belastingschuld te stimuleren zal vanaf 1 juli 2022 het tarief elk half jaar worden verhoogd tot het op 1 januari 2024 weer 4% bedraagt:

TermijnInvorderingsrente %
t/m 30 juni 20220,01%
1 juli 2022 t/m 31 december 20221,00%
1 januari 2023 t/m 30 juni 20233,00%
Vanaf 1 januari 20244,00%

Kan ik in termijnen betalen?

In de brieven die u van de Belastingdienst ontvangen hebt voor het betalen van de belastingschuld, wordt voorgesteld de schuld over 60 maandelijkse termijnen te betalen.

Is betalen in de gestelde termijnen verstandig?

Indien u het geld van de belastingschuld op uw bankrekening hebt staan is het echter verstandiger om de schuld zo snel mogelijk af te lossen. Op de bankrekening ontvangt u namelijk minder rente op het geld dan dat de Belastingdienst in rekening brengt als invorderingsrente.

Wat gebeurt er als ik alvast een deel aflos?

Wanneer u nog niet het gehele bedrag kunt missen, maar wel al een deel kunt aflossen, dan blijft na betaling van dat deel hetzelfde maandbedrag van toepassing op de aflossing, maar is de betalingsregeling korter.

Wat als ik mijn onderneming met bijzonder uitstel staak?

Indien u de onderneming waarin het bijzonder uitstel loopt staakt, blijft de belastingschuld bestaan. Ook de termijn waarin u de schuld moet betalen blijft staan.

Wat kan ik doen als betaling niet mogelijk is?

Wanneer het in uw situatie niet mogelijk is om te betalen in de voorgestelde 60 maandelijkse termijnen, zijn er onder bepaalde voorwaarden versoepelingen die u kunt aanvragen.

Welke versoepelingen kan ik aanvragen?

De aan te vragen versoepelingen van de betalingsregeling, zijn:

 1. Eenmalige betaalpauze van zes maanden;
 2. Per kwartaal betalen in plaats van maandelijks;
 3. Aflossingsschema met looptijd van 7 jaar (84 termijnen).

Eenmalige betaalpauze van zes maanden

De eenmalige betaalpauze kan aangevraagd worden middels een motiverende brief waarin u schrijft waarom voor de betreffende periode niet voldaan kan worden aan de betalingsverplichting. Daarnaast moet u voorafgaand aan de brief steeds voldaan hebben aan de betalingsverplichting.

Wanneer de betaalpauze wordt toegekend zullen de termijnbedragen na de betaalpauze verhoogd worden. De einddatum blijft dus 1 oktober 2027. Ook zal de totale invorderingsrente hoger worden omdat er langer een hoger bedrag verschuldigd is. Middels een brief zullen de nieuwe termijnbedragen kenbaar gemaakt worden.

Per kwartaal betalen in plaats van maandelijks

Ook om per kwartaal te betalen moet u een motiverende brief sturen en moet u voorafgaand steeds voldaan hebben aan de betalingsverplichting.

Wanneer deze regeling wordt toegewezen worden de termijnbedragen aangepast naar kwartaalbedragen die hoger zullen zijn dan de maandelijkse termijnen waren. Daarnaast zal ook bij deze regeling de totale invorderingsrente hoger worden. De nieuwe termijnbedragen en betaaldatums zullen door middel van een brief worden medegedeeld.

Aflossingsschema met looptijd van 7 jaar (met 84 termijnen)

Om aan deze versoepeling deel te mogen nemen moet u aan diverse voorwaarden voldoen, namelijk:

  • De belastingschuld door bijzonder uitstel van betaling is minimaal € 10.000;
  • Er is tot nu toe steeds voldaan aan de betalingsverplichting, tenzij er uitstel verleend is;
  • Er zijn geen andere openstaande belastingschulden die vóór 12 maart 2020 betaald hadden moeten zijn, waarvoor een dwanginvordering is opgestart en waarvoor op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling was;
  • Er moet een goede motivatie zijn om de betalingsregeling te willen verlengen. Dit moet middels een brief gemotiveerd Daarnaast moet worden aangetoond waarom de betalingsregeling van 5 jaar niet haalbaar is, maar wel voldaan kan worden met een looptijd van 7 jaar;
  • Er moet een liquiditeitsprognose voor de volgende 2 jaren komen, gerekend vanaf het moment dat het verzoek wordt overlegd. Uit de prognose moet blijken dat de betaling van de nieuwe, lagere termijn bedragen wel haalbaar

Wanneer de belastingschuld door het bijzonder uitstel van betaling meer dan € 50.000 bedraagt, moeten er aanvullende stukken worden meegestuurd met bovenstaande, namelijk:

  • De jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren;
  • Een verklaring van een derde partij, bv. accountant, dat er geen aanwijzingen zijn dat de onderneming niet levensvatbaar is.

Indien het verzoek wordt toegewezen zullen de termijnbedragen worden verlaagd, wel zal het totaal aan invorderingsrente hoger worden. De nieuwe termijnbedragen en betaaldatums worden met een brief aan u medegedeeld.

Alle hierboven genoemde brieven dienen verstuurd te worden naar Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Wanneer het verzoek is ingediend, maar nog niet is toegewezen, mag u betalen zoals gedaan zou worden indien het verzoek wel toegewezen was. Let hierbij wel op dat wanneer het verzoek afgewezen wordt, de achterstand in betalingen gelijk moet worden ingehaald.

Kan ik een verzoek doen voor een minnelijk traject?

Tegenover een onderneming die in de kern een gezonde onderneming heeft, maar door de coronamaatregelen niet meer aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen, stelt de Belastingdienst zich tijdelijk soepeler op in een minnelijk traject (schuldsanering). Hiervoor dient een minnelijk saneringsakkoord behaald te worden.

Wat is een minnelijk saneringsakkoord?

Met een minnelijk saneringsakkoord maakt een onderneming buiten de rechter om afspraken met schuldeisers om zoveel mogelijk schulden af te lossen binnen 36 maanden. Na die periode wordt een eventueel restbedrag kwijtgescholden. Alle schuldeisers moeten akkoord gaan met het saneringsvoorstel, dus niet alleen de Belastingdienst.

Hoe zijn de uitkeringspercentages normaliter verdeeld?

Normaliter staat de Belastingdienst voorop bij het innen van een schuld. Vaak eisen zij minimaal het dubbele uitkeringspercentage ten opzichte van alle overige schuldeisers. Daardoor blijft weinig over voor de andere schuldeisers, wat de reden is dat een minnelijk akkoord vaak niet gehaald wordt.

Hoe is dat in deze situatie?

Omdat door de coronacrisis- en maatregelen ook gezonde ondernemingen geraakt zijn neemt de Belastingdienst momenteel genoegen met een kleiner uitkeringspercentage zodat de private schuldeisers eerder akkoord gaan met het minnelijke traject. De soepelere regeling betreft saneringsverzoeken die lopen van 1 augustus 2022 tot 1 april 2024. Een vereiste vanuit de Belastingdienst is wel dat je de onderneming voortzet.

Hoe vraag ik een minnelijk traject aan?

Een verzoek tot minnelijke sanering loopt via uw gemeente of een schuldhulporganisatie. Deze kunt u enkel en alleen aanvragen bij problematische schulden. Denk aan een dreigende beslaglegging of faillissementsaanvraag.

Arlette Das

Arlette Das

Na afgestudeerd te zijn op Fiscaal Recht & Economie, voorzie ik nu graag ondernemers en particulieren van gedegen advies over diverse belastingzaken.

Binnenkort kopje koffie of thee doen?

☎️  0497-556493
📩  arlette.das@blpbv.nl

Open chat
1
Kunnen we je ergens bij helpen?
Hey, kan ik je ergens mee helpen?